Скоро ще бъде пусната нова версия на приложението Dexcom ONE. След актуализацията Вашите настройки за ниско и високо ниво на предупреждение ще бъдат нулираниНатиснете тук за повече информация. 

Мобилно приложение Dexcom ONE

Как ще се отрази актуализацията на моето приложение Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Март 21, 2022

След актуализацията на приложението ще видите, че настройките на предупрежденията са върнати обратно към предварително зададените, а също и следните промени:


Настройки на приложението

Предварително зададени стойности

Сигнал

Отлагане

Забавяне

Време

Предупреждения за ниски стойности

70 mg/dL or 3.9 mmol/L

Ниска стойност

ВКЛЮЧВАНЕ

1 час

Предупреждения за високи стойности

250 mg/dL or 13.9 mmol/L

Висока стойност

ИЗКЛЮЧВАНЕ

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Загуба на сигнал

Предупреждение за загуба на сигнал (по подразбиране)

За повече от - 20 мин.

Кратък проблем със сензора

Продължително звънене

За повече от - 20 мин.


За техническа помощ, моля, свържете се с нашия екип за ехническа поддръжка.


За повече информация, моля, посетете раздела за поддръжка с полезни често задавани въпроси или се свържете с нашия екип за техническа поддръжка. Ръководствата за потребителя на продукта могат да бъдат намерени на Dexcom.com/downloadsandguides

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета