Скоро ще бъде пусната нова версия на приложението Dexcom ONE. След актуализацията Вашите настройки за ниско и високо ниво на предупреждение ще бъдат нулираниНатиснете тук за повече информация. 

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Какво означава „Неуспешно сдвояване“?

Последно актуализирано · Септември 28, 2021

Ако предавателят ви не се е сдвоил с дисплейно устройство и виждате сигнал за неуспешно сдвояване, следвайте тези инструкции:

  • Уверете се, че предавателят е поставен на място в сензора и е на едно ниво със сензорната капсула.
  • Използвайте глюкомера си. До отстраняването на повредата няма да са налични аларми/сигнали или показания на Dexcom ONE.
  • Уверете се, че серийният номер на предавателя в Настройки съответства на серийния номер на предавателя, посочен на кутията.
  • Приложение: За повече информация натиснете Помощ.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета