Скоро ще бъде пусната нова версия на приложението Dexcom ONE. След актуализацията Вашите настройки за ниско и високо ниво на предупреждение ще бъдат нулираниНатиснете тук за повече информация. 

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Защо не мога да чуя предупрежденията на моята система Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Септември 28, 2021

Ако не чувате предупрежденията на Dexcom ONE, проверете следното:

  1. Предупрежденията са включени: Няма да получавате предупреждения за стойностите на глюкозата, освен ако не ги включите. Ако не сте включили предупрежденията по време на настройката, отидете на Настройки > Предупреждения, за да ги включите.
  1. Настройки на телефона ви:Предупрежденията от Dexcom ONE НЕ отменят настройките на телефона ви. Няма да чуете предупреждения за високо или ниско ниво на глюкозата, ако телефонът ви е настроен на тих режим (звукът е изключен) или на вибрация.
    • Ако предупрежденията са включени и устройството е настроено на режим на звук, проверете дали приложението, Bluetooth, силата на звука и известията са включени.
    • Вижте раздел 2 от ръководството за потребителя на Dexcom ONE за предложените настройки на смарт устройството. За да тествате високоговорителя, вижте продуктовите инструкции на смарт устройството.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета